μεθοδολογια

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ

  • κάνουμε τη μάθηση μια ελκυστική δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας τις νέες ανακαλύψεις της νευροεπιστήμης
  • δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες αυτενέργειας. Οι μαθητές γίνονται συγγραφείς του δικού τους υλικού
  • συναρπάζουμε τους μαθητές μας με παιχνίδια για δημιουργική χρήση της γλώσσας, απενοχοποιώντας τα λάθη τους ως ένα απαραίτητο βήμα της μαθησιακής διαδικασίας
  • προσωποποιούμε τη μάθηση επειδή έτσι αλλάζει ο τρόπος που λειτουργεί η μνήμη μας
  • χρησιμοποιούμε τεχνικές ταχείας ανάγνωσης, και απομνημόνευσης, καθώς έτσι οι νέες πληροφορίες καταγράφονται στο υποσυνείδητο, άρα αυτοματοποιούνται
  • δίνουμε αξία στις αντιληπτικές διαφορές των μαθητών, στη διαφορετικότητα τους
  • Βρείτε μας εδώ
  • Ελευθερίου 190 Γιαννιτσά